repellx_businesscard

Företaget.

repellx AB Oy är ett finländskt/svenskt företag vars mål är att identifiera, skapa och kommersialisera nya teknologier anpassade för vardagliga problem hos konsumenter. I dagsläget så säljer företaget superhydrofobiska spraylösningar som kan stöta bort nästan alla sorters vätskor. Företaget är aktivt i norra Europa med ett marknadsfokus på de Nordiska länderna. repellx produkter är baserade på nanoteknologi och produkten skapar en barriär på materialet, som efter det har torkat, stöter bort vatten, smuts, olja och många andra vätskor. Produkterna som säljs i dagsläget är vattenbaserade och helt harmlösa för naturen och människan

Företaget.

repellx AB Oy är ett finländskt/svenskt företag vars mål är att identifiera, skapa och kommersialisera nya teknologier anpassade för vardagliga problem hos konsumenter. I dagsläget så säljer företaget superhydrofobiska spraylösningar som verkar vätskeavstötande och kan stöta bort nästan alla sorters vätskor. Företaget är aktivt i norra Europa med ett marknadsfokus på de Nordiska länderna. repellx produkter är baserade på nanoteknologi och produkten skapar en barriär på materialet, som efter det har torkat, stöter bort vatten, smuts, olja och många andra vätskor. Produkterna som säljs i dagsläget är vattenbaserade och helt harmlösa för naturen och människan.

repellx_businesscard

Framtiden.

Vår vision är att bli det självklara valet för en konsument som vill vara säkra på att de köper den mest effektiva och säkra vätskeavstötande produkten. Vi strävar mot att alltid erbjuda den effektivaste produkten med minsta möjliga inverkan på miljön. Vår framtid ligger i att ständigt kommersialisera nya tekniker och innovationer till slutkonsumenter.

vision

Framtiden.

Vår vision är att bli det självklara valet för en konsument som vill vara säkra på att de köper den mest effektiva vätskeavstötande produkten. Vi strävar mot att alltid erbjuda den effektivaste produkten med minsta möjliga inverkan på miljön. Vår framtid ligger i att ständigt kommersialisera nya tekniker och innovationer till slutkonsumenter.

vision

Miljötänk.

Att tänka på miljön  tycker vi är en självklarhet!
åra produkter är helt vattenbaserade och de innehåller inga kemikalier som är farliga för dig eller din omgivning

Miljötänk.

Att tänka på miljön  tycker vi är en självklarhet!
Våra produkter är helt vattenbaserade och innehåller inga kemikalier som är farlig för dig eller din omgivning.

repellx_leaf

Partners.

Samarbete är viktigt för oss, vi söker hela tiden nya intressanta idéer och personer/företag att jobba med. Är du intresserad att jobba med oss? Säg hej, vi bits inte.

Just nu söker vi återförsäljare i hela Europa!

stainsealed_repellx

Partners.

Samarbete är viktigt för oss, vi söker hela tiden nya intressanta idéer och personer/företag att jobba med. Är du intresserad att jobba med oss? Säg hej, vi bits inte.

stainsealed_repellx